รายละเอียดอุปกรณ์

USB Display Module

DISPLAY

อนุพงศ์ รองมาก

3

LCD 2.8 inch USB TFT Display Module for Raspberry Pi เป็นบอร์ดจอแสดงผลขนาด 2.8" แบบสัมผัสขนาดเล็ก เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้โดยตรง สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด Raspberry Pi, Cubieboard (I/II/III), pcDuino

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง