รายละเอียดอุปกรณ์

FPGA D3 XC3S200F4

DEVELOPMENT BOARDS

อนุพงศ์ รองมาก

35

บอร์ด ทดลอง และ บอร์ดพัฒนาที่เหมาะสำหรับ LAB ดิจิตอล และออกแบบไอซี เพื่อใช้ออกแบบวงจรดิจิตอลขนาดใหญ่ เช่น ดิจิตอลฟิลเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ และ วงจรดิจิตอลที่มีความซับซ้อนและใช้งานที่ความถี่สูงได้เป็นอย่างดี โดยใช้ชิพของ Xilinx เบอร์ XC3S200 ที่มีขนาดความจุวงจร 400,000 เกตและ Platform Flash PROM ที่สามารถโปรแกรมซ้ำได้ถึง20,000 ครั้งผ่านทางสายดาวน์โหลดได้โดยตรง

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง